saneringen

Zorgvuldige saneringen

Mocht u te maken krijgen met verontreinigde grond dan kunnen wij de saneringen uitvoeren volgens de gestelde procedures wet- en regelgeving en daarmee de kwaliteit en veiligheid waarborgen.

Gecertificeerd

Wij zijn BRL-gecertificeerd, protocol BRL 7001 (uitvoering van (water)bodemsaneringen en BRL 7004 (tijdelijk uitplaatsen van grond).

DLP-ers

Wij hebben een groot team van DLP-ers (Deskundig Leidinggevend Persoon) welke tevens als kraanmachinist gecombineerd inzetbaar zijn.

Waarom Mook Machineverhuur?

Bij ons krijg je altijd het juiste advies over de sanering. Na goedkeuring start de begeleiding en ontzorgen wij je in het gehele proces, inclusief de nazorg.