Leidingen en andere metaalconstructies welke in water of grond aanwezig zijn, zijn onderhevig aan corrosie. Kathodische Bescherming is de meest effectieve en economische techniek als bescherming tegen corrosie.

Voor een aantal objecten, zoals onder andere ondergrondse tanks, transportleidingen voor aardolieproducten en transportleidingen voor hoge druk gas, is Kathodische Bescherming wettelijk verplicht.

Onze KB-monteurs hebben jarenlange ervaring in het specialisme Kathodische Bescherming en zijn tevens als kraanmachinist inzetbaar.