Gecertificeerd zodat kwaliteit en veiligheid continu worden gewaarborgd bij Mook Machineverhuur!

Mook Machineverhuur is ISO-9001, VCA** en BRL7000 met BRL 7000 met protocol 7001, 7004 en 7005 gecertificeerd waardoor onze kwaliteit en veiligheid continu getoetst wordt en gewaarborgd blijft.

Daarmee zijn wij o.a. bevoegd voor: Bodem saneringen en Kathodische bescherming.

Mook Machineverhuur en M&T Techniek voldoen aan niveau 3 van het handboek CO2-prestatieladder versie 3.1.

Wij brengen met ingang van 2022 jaarlijks de CO2 footprint in kaart.