Tel: 06-22406847

ISO-9001 - VCA - BRL7000 gecertificeerd

Saneringen

Ons bedrijf is BRL-gecertificeerd, protocol BRL 7001 (uitvoering van (water)bodemsaneringen) en BRL 7004 (tijdelijk uitplaatsen van grond). 

Wij hebben een groot team van DLP-ers (Deskundig Leidinggevend Persoon) welke tevens als kraanmachinist gecombineerd inzetbaar zijn. 

Mocht u te maken krijgen met verontreinigde grond dan kunnen wij de saneringen uitvoeren volgens de gestelde procedures wet- en regelgeving en daarmee de kwaliteit en veiligheid waarborgen.


Bodem sanering MookBV
Bodem sanering MookBV
Bodem sanering MookBV
Bodem sanering MookBV
Bodem sanering MookBV
Bodem sanering MookBV